Ana Sayfa Hakkımızda Ürünlerimiz Bebeğinize Özel Patik Seçerken Bayilik İletişim
   
  Bebeğinize Özel Sipariş Formu
 

Bebeğinize Özel Patik yaptırmak için;

 

Sipariş Formu

Bebeğinize Özel Sipariş Formu

(Bebeğinizin ayak ölçüsünü öğrenmek için tıklayınız)

Bayiden (satın alma işlemi sonrası lütfen doldurun)
   
(Bayilermiz İçin Tıklayınız) 
   
Mağaza Adı:
   
Bayi Telefonu:
   
Satın Aldığınız Tarih:


Online (satın alma işlemi sonrası lütfen doldurun )
 
(Online Satış Siteleri İçin Tıklayınız)
   
Satın Aldığınız Site:
   
Havale
 
(Havale edebileceğiniz hesap bilgileri)
   
Havale Edilen Banka:
   
Tarih ve Saat:

YAPI KREDİ BANKASI AVCILAR ŞUBESİ ŞUBE KODU:842

SİNDERELLA BEBE SALİH TETİK ADINA

IBAN : TR93 0006 7010 0000 0038 6722 27

Alışverişten önce aşağıdaki sözleşmemizi dikkatlice okuyunuz.

freesure.com.tr sitesine giriş yapılması bu koşulların dikkatlice okunduğu ve aynen kabul edildiği ve bunlara aykırı davranışların sadece kullanıcı için hukuki ve cezai sorumluluklar gerektireceğini anladıklarını kabul anlamına gelir. Eğer herhangi bir kullanıcı bu koşulları kabul etmiyorsa, siteye giriş ve yararlanma hakkı bulunmamaktadır.

1. Sözleşmenin onaylanması freesure.com.tr üyesi olmak istiyorsanız, önce kayıt formunu doldurmanız ve freesure.com.tr üyelik sözleşmesi hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt etmeniz gereklidir. Kararınıza göre üyelik formunda bulunan " Şartlar ve Koşulları Kabul Et " ibaresinin yanında bulunan kutucuğu işaretleyiniz. Kutucuğun işretli olması sözleşmeyi kabul ettiğinizi işaretli olmamsı ise kabul etmediğinizi gösterir.

2. Hizmetlerin tanımı freesure.com.tr sözleşmeyi onaylayan üyelerine internet ortamında değişik servisler sunar.

3. freesure.com.tr bayilik sistemi ve gizlilik ilkesi freesure.com.tr üyesi kendisinin belirleyeceği bir "kullanıcı adı" ve "parola"ya sahip olur. "Kullanıcı adı" üyeye özeldir. "Parola" sadece kullanıcı tarafından bilinir. Parolanin seçimi ve korunması tamamıyla kullanıcının sorumluluğundadır. freesure.com.tr, parola kullanımından doğacak problemlerden kesinlikle sorumlu değildir. Üyelik bilgileri ve kişisel bilgiler üyenin onayı alınmadan başka üyelere açılmaz. Kullanıcının freesure.com.tr üyeliği gerektiren servislere bağlanabilmesi için kullanıcı adını ve parolasini girmesi gereklidir. Bu işlem üye girişi yapmak şeklinde tanımlanır.

4. Üyenin yükümlülükleri

Üye freesure.com.tr servislerinden yararlandığı sırada, kayıt formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu (parola unutma gibi) durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu hallerde üyeliğinin sona erebileceğini, freesure.com.tr tarafından verilen servislerin ve yazılımların telif hakkının freesure.com.tre ait olduğunu, bu yazılımları ya da servisleri hiçbir şekilde izinsiz çoğaltıp, dağıtmayacağını, yayınlamayacağını, pazarlamayacağını, freesure.com.tr tarafından sağlanan servislerde bazı hallerde 18 yaşından büyüklere özel bilgilerin yer alabileceğini ve bu sebeple freesure.com.trun sorumlu olmayacağını, Servislerinin kullanımı sırasında kaybolacak, ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek bilgi, mesaj ve dosyalardan freesure.com.trun sorumlu olmayacağını, freesure.com.tr'da sunulan hizmetlerefreesure.com.tr tarafından belirlenen şekil dışında ve yetkisiz şekilde ulaşmamayı ve yazılım ile servislerin özelliklerini hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı ve sözü geçen maddelere uymadığı durumlarda freesure.com.trun uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararları ödemeyi, Üye verilerinin freesure.com.tr'un ihmali görülmeden yetkisiz kişilerce okunmasından (üyenin bilgilerini başka kişiler ile paylaşması, siteden ayrılırken çıkış yapmaması, vb.durumlardan) dolayı gelebilecek zararlardan ötürü freesure.com.trun sorumlu olmayacağını,

Tehdid edici, ahlak dışı, ırkçı, ayrımcı, Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına, vatandaşı olduğu diğer ülkelerin yasalarına ve uluslararası anlaşmalara aykırı mesajlar göndermemeyi,

Ortama eklenecek yazışma, konu başlıkları, rumuzları genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olmasını,

Diğer kullanıcıları taciz ve tehdit etmemeyi,

Diğer kullanıcıların servisi kullanmasını etkileyecek şekilde davranmamayı, Diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek bilgi veya programlar göndermemeyi,
freesure.com.tr servislerini kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamıyla kullanıcının rızası dahilinde olduğunu, kullanıcı bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamıyla kendisine ait olduğunu, servisin kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı freesure.com.trten tazminat talep etmemeyi, freesure.com.trdan izin almadan freesure.com.tr servislerini ticari ya da reklam amacıyla kullanmamayı, freesure.com.trun, dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceğini, Kurallara aykırı davrandığı takdirde freesure.com.tr'un gerekli müdahalelerde bulunma, üyeyi servis dışına çıkarma ve üyeliğe son verme hakkına sahip olduğunu, freesure.com.tr'un, kendi sistemini ticari amaçla kullanabileceğini,

Kanunlara göre postalanması yasak olan bilgileri postalamamayı ve zincir posta(chain mail), yazılım virüsü (vb.) gibi gönderilme yetkisi olmayan postaları dağıtmamayı,

Başkalarına ait olan kişisel bilgileri kayıt etmemeyi, kötüye kullanmamayı,

Üye "kullanıcı" adıyla yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu,

Üyeliğini tek taraflı olarak iptal ettirse bile, bu iptal işleminden önce, üyeliği sırasında gerçekleştirdiği icraatlardan sorumlu olacağını,

Tüm bu maddeleri daha sonra hiçbir itiraza mahal vermeyecek şekilde okuduğunu,

Kabul ve taahhüt etmiştir.

5. freesure.com.tra verilen yetkiler

freesure.com.tr herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı freesure.com.trun üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır. freesure.com.tr, servislerinin her zaman ve her şart altında zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulacağını, servis kullanımından elde edilen sonuçların her zaman doğru ve güvenilir olacağını, servis kalitesinin herkesin beklentilerine cevap vereceğini taahhüt etmez.

freesure.com.tr, kendi sitesi üstünden yapılan ve zarar doğurabilecek her türlü haberleşmeyi, yayını, bilgi aktarımını istediği zaman kesme hakkını ve gereken koşullar oluştuğu takdirde üye mesajlarını silme, üyeyi servislerden menetme ve üyeliğine son verme hakkını saklı tutar.

freesure.com.tr, üyelerinin bilgilerini aşağıda belirtilen koşullardan birinin ya da hepsinin gerçekleşmesi halinde ilgili resmi merciler ile paylaşma hakkına sahiptir:

Resmi makamlardan üyeye yönelik suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi durumunda

Üyenin sistemin çalışmasını engelleyecek bir sabotaj ya da saldırı yaptığının tespit edilmesi durumunda

Üyeliği sözleşmede belirtilen sebeplerden dolayı iptal edilmiş bir üyenin yeniden üye olarak sözleşme ihlalini tekrarlaması durumunda

freesure.com.tr üyelerin servislerden yararlanmaları sırasında ortamda bulunduracakları dosyaların, mesajların, bilgilerin bazılarını veya tamamını uygun göreceği periyotlarla yedekleme ve silme yetkisine sahiptir. Yedekleme ve silme işlemlerinden dolayı freesure.com.tr sorumlu tutulmayacaktır.

freesure.com.tr kendi ürettiği ve/veya dışardan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir.

freesure.com.tr üyelerinin ürettiği ve yayınlanmak üzere kendi iradesiyle sisteme yüklediği (örneğin foruma eklediği mesaj, şiir, haber, dosya, web sayfası gibi) bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik, resim vb. Eserleri tanıtım, duyurum amacı ile yayınlama ve/veya site içerisinde freesure.com.tr tarafından uygun görülecek başka bir adrese taşıma haklarına sahiptir. Yayınlanan bu bilgilerin başka kullanıcılar tarafından kopyalanması ve/veya yayınlanması ihtimal dahilindedir. Bu hallerde üye, freesure.com.trdan telif ve benzeri hiç bir ücret talep etmeyecektir.

freesure.com.tr üyenin ilettiği kişisel bilgilerin içerik sağlayıcılar ve web servisleri kullanıcılarına üyenin özlük haklarını taciz etmeyecek şekilde gerekli iletişim, tanıtım, mal teslimi, reklam vb. amaçlar için kullandırılması konusunda tam yetkilidir.

freesure.com.tr, üyenin başka web-sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu taktirde üye geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden freesure.com.trun sorumlu olmadığını kabul eder.

freesure.com.tr, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla üyelere haber vermek zorunda olmadan işbu sözleşmenin uygulamasında değişiklikler yapabileceği gibi mevcut maddelerini değiştirebilir, iptal edebilir veya yeni maddeler ilave edebilir. .

freesure.com.tr bayilik gerektirmeyen servisleri zaman içerisinde bayilik gerektiren bir duruma dönüştürülebilir. freesure.com.tr ilave servisler açabilir, bazı servislerini kısmen veya tamamen değiştirebilir, veya ücretli hale dönüştürebilir.

6. freesure.com.tr kayıtlarının geçerliliği

Üye bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda freesure.com.trun defter kayıtlarıyla, mikrofilm, mikrofiş, ve bilgisayar kayıtlarının HUMK 287. Madde anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu, belirten freesure.com.tr kayıtlarına her türlü itiraz ve bunların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

7. Uygulanacak Hükümler

Bu sözleşmeyle ilgili olarak çıkabilecek itilaflarda öncelikle bu sözleşmedeki hükümler, hüküm bulunmayan hallerde ise Türk Kanunları (BK, TTK, HUMK, MK ve sair) uygulanacaktır.

8. Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Merkez(Sultanahmet) Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

9. Yürürlük Kullanıcı kayıt formunu doldurup formda bulunan "Şartlar ve Koşulları Kabul Et ." ibaresinin yanında bulunan kutucuğu işretleyip "Kaydı Gönder" butonunu tıkladığında bu sözleşme taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer.

10. Fesih

freesure.com.tr dilediği zaman bu sözleşmeyi sona erdirebilir.

  • PVC içermeyen ,poliüretan deriden , iç astarı pamuklu kumaştan üretilmiş olan bebek ayakkabımız , bebek ayak anatomisine uygun olarak üretilmektedir.
  • Alacağınız ayakkabı tamamen bebeğinize özel olarak üretildiği için , üretim hataları dışında iade kabul edilmemektedir. Siparişiniz 5 iş günü içerisinde kargoya teslim edilir.
  • Kargo ücreti tarafımızdan karşılanmaktadır.
  •  


    Telif Hakkı © 2010 FreeSure . Tüm hakları saklıdır.